ساوالان خبر: در هفت اسفند روز سرنوشت‌ساز دیگری در پیش است تا برای مجلس دهم و صندلی‌های سبز بهارستان هفت نماینده منتخب استان اردبیل برگزیده و راهی خانه ملت شوند تا بعد از سپری شدن ۹ دوره از مجلس شورای اسلامی این بار نمایندگان دیگر از جنس خواسته‌ها و مطالبات مردم در مسند تصمیم‌گیری حضور پیدا کنند.

مجلس

به گزارش فارس، در یک تحلیل و بررسی دقیق به خوبی می‌توان فهمید که در دوره‌های گذشته با فراز و نشیب‌های مختلف نمایندگانی از این استان راهی مجلس شده‌اند که به رغم توانمندی در بخش‌های مختلف نتوانسته‌اند رضایت نسبی و عمومی را با پیگیر‌ی‌های خود در جایگاه قانون‌گذاری و نظارت و حرکت در مسیر توسعه استان فراهم آورند به طوری که بخش زیادی از وعده‌ها و پیگیر‌ی‌ها در راستای مطالبات مردم در ۹ دوره گذشته شکل عملی به خود نگرفته و استان اردبیل همچنان در ردیف استان‌های کمتر توسعه‌یافته و حتی محروم در جا می‌زند.

دوره‌های اول تا چهارم که نمایندگان این استان مشترک با استان آذربایجان‌شرقی در جایگاه مجلس قرار گرفته و این خطه به عنوان بخشی از استان آذربایجان‌شرقی کمتر مورد توجه و دقت نظر بوده اما با استقلال استان اردبیل در سال ۱۳۷۲ از دوره‌ پنجم، به بعد تاکنون نمایندگانی راهی مجلس شدند که به غیر از تعداد انگشت‌شمار که در ترکیب هیئت رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی حضور پیدا کردند هیچ وقت نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند.

عمده نمایندگان این استان برخلاف سایر استان‌ها به جای اینکه در کمیسیون‌های حساس اقتصادی، بودجه و برنامه‌ریزی، عمرانی و کمیسیون‌های تلفیق بودجه‌ای حاضر باشند اغلب در کمیسیون‌های غیر تاثیرگذار حضور پیدا کرده و هرگز نتوانستند در مسیر توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان منابع عظیم و اعتبارات هنگفت را به همراه سرمایه‌گذاری‌های کلان برای این خطه سرازیر کنند.

مردم استان اردبیل در حالی هفت اسفندماه با بارقه امید دیگر بار در پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد که به نظر می‌رسد قصد انتخاب آگاهانه و با بصیرتی را دارند تا این بار سنت‌شکنی کرده و نمایندگانی در قواره توان و بضاعت این استان راهی مجلس شورای اسلامی کنند.

نمایندگان دوره اول استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی

* اسماعیل خوش‌نویس

۱۳۵۹، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۷، کل آرا: ۵۳۷۸۸، آرای ماخوذه: ۲۹۴۱۳، فوق‌لیسانس ادبیات

* غفور صادقی‌گیوی

۱۳۵۹، مرحله دوم، حوزه انتخابیه خلخال، ۱۳۱۰، کل آرا: ۲۷۷۱۸، آرای ماخوذه:۱۵۶۲۳، ابتدایی

* بهاء‌الدین علم‌الهدائی

۱۳۵۹،مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۰۶،کل آرا: ۵۳۷۸۸، آرای ماخوذه:۳۴۸۸۴، اجتهاد

* سید فخرالدین موسوی ننه‌کران

۱۳۵۸، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۰۹،کل آرا: ۸۵۰۱۲، آرای ماخوذه: ۴۸۰۸۲، پنجم ابتدایی، اجتهاد

* احمد همتی

۱۳۵۸، مرحله اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۱۳، کل آرا:‌۴۲۷۵۲، آرای ماخوذه: ۳۱۷۳۲، خارج فقه و اصول

 نمایندگان استان اردبیل در دوره دوم مجلس شورای اسلامی

* احمد امیرزاده‌ایرانی

۱۳۶۳، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۲۹۵، کل آرا: ۷۶۲۴۳، آرای ماخوذه: ۴۱۷۴۰، خارج فقه و اصول

* مطلب دشتی‌تولیر

۱۳۶۳، مرحله میان دوره‌ای، حوزه انتخابیه مغان، ۱۳۳۲، کل آرا:‌ ۳۸۸۷۱، آرای ماخوذه: ۱۴۱۰۰، فوق‌دیپلم

* رحیم علیزاده‌باروق

۱۳۶۳، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۹، کل آرا: ۷۶۲۴۳، آرای ماخوذه: ۳۸۲۱۴، فوق‌دیپلم مخابرات

* علی‌محمد غریبانی

۱۳۶۳، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۳، کل آرا: ۱۲۷۶۲۸، آرای ماخوذه: ۹۰۹۳۸، لیسانس نقشه‌برداری

* سید مطهر کاظمی

۱۳۶۳، مرحله اول، حوزه انتخابیه خلخال، ۱۳۲۶، کل آرا: ۴۵۰۶۶، آرای ماخوذه:‌ ۲۲۹۲۳، خارج فقه و اصول

* احمد همتی

۱۳۶۳، مرحله اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۱۳، کل آرا، ۴۲۸۴۰، آرای ماخوذه: ۲۱۴۹۹، خارج فقه و اصول

 نمایندگان استان اردبیل در دوره سوم مجلس شورای اسلامی

* حبیب برومند داشقاپو

۱۳۶۷، مرحله دوم، حوزه انتخابیه مغان،۱۳۲۳، کل آرا: ۵۸۰۸۷، آرای ماخوذه: ۲۹۸۵۵، راهنمایی

* علی‌محمد غریبانی

۱۳۶۷، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۳،کل آرا:‌۱۵۲۶۱۵، آرای ماخوذه:۱۰۰۶۵۲، دیپلم

* میرنقی قاضی‌پور

۱۳۶۷، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۰،کل آرا: ۱۵۲۶۱۵، آرای ماخوذه:۵۲۶۳۵، خارج فقه و اصول

* سید مطهر کاظمی‌کزج

 ۱۳۶۷، مرحله اول، حوزه انتخابیه خلخال، ۱۳۲۶، کل آرا:‌۵۵۹۱۸، آرای ماخوذه: ۲۵۴۸۲، خارج فقه و اصول

* سید فخر‌الدین موسوی ننه‌کران

۱۳۶۷، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۰۹، کل آرا: ۷۹۵۲۵، آرای ماخوذه:۴۳۵۷۷، اجتهاد

* احمد همتی

۱۳۶۷، مرحله اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۱۳، کل آرا:۵۹۰۰۶، آرای ماخوذه:۲۲۱۴۰، خارج فقه و اصول

 نمایندگان استان اردبیل در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

* فیروز احمدی

۱۳۷۲، میان دوره‌ای اول، حوزه انتخابیه مغان، ۱۳۳۶، کل آرا: ۸۴۶۰۵،آرای ماخوذه: ۳۱۰۹۷، لیسانس زبان فارسی

* میرنقی قاضی‌پور

۱۳۷۱،مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۲،کل آرا:۱۲۷۱۹۸، آرای ماخوذه:۴۹۳۵۷، اجتهاد

* سید مطهر کاظمی

۱۳۷۱،مرحله اول، حوزه انتخابیه خلخال، ۱۳۲۶، کل آرا:۵۹۰۲۰، آرای ماخوذه:۲۵۱۸۸، خارج فقه و اصول

* علی‌محمد غریبانی

۱۳۷۱، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۳،کل آرا: ۱۲۷۱۹۸،آرای ماخوذه: ۵۳۳۰۷، لیسانس مهندسی نقشه‌برداری

* نورالدین نوعی‌اقدم شام اسبی

۱۳۷۱،مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۳۶، کل آرا: ۱۸۰۷۸۸، آرای ماخوذه: ۸۳۱۴۰، دانشجوی فوق‌لیسانس اقتصاد

* احمد همتی

۱۳۷۱، مرحله اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۱۳، کل آرا: ۶۱۷۶۲، آرای ماخوذه: ۲۶۰۵۰، خارج فقه و اصول

 نمایندگان استان اردبیل در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

نمایندگان دوره اول تا چهارم مجلس شورای اسلامی اردبیل از حوزه انتخابیه آذربایجان‌شرقی در انتخابات شرکت کرده بودند چرا که در آن زمان اردبیل جزو آذربایجان‌شرقی بود.

در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به استان شدن اردبیل در سال ۷۲ نمایندگان مجلس از حوزه انتخابیه استان اردبیل در مجلس حضور یافتند.

* حسن الماسی

۱۳۷۵،مرحله دوم، حوزه انتخابیه مغان، ۱۳۴۴، کل آرا: ۱۲۹۶۰۸، آرای ماخوذه: ۶۸۰۷۱، دانشجوی دکترای مدیریت

* ابراهیم پیرنعمتی

۱۳۷۴، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۳۸، کل آرا:۲۰۶۴۶۷، آرای ماخوذه:۷۲۰۷۲، لیسانس مهندسی کشاورزی

* احد قضائی نیاری

۱۳۷۴، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۲۹،‌کل آرا:‌۲۰۶۴۶۷، آرای ماخوذه: ۸۷۳۶۰، فوق‌لیسانس علوم سیاسی

* سید مطهر کاظمی

۱۳۷۴، مرحله اول، حوزه انتخابیه خلخال، ۱۳۲۶، کل آرا:۶۱۲۶۶، آرای ماخوذه:۲۵۲۷۵، خارج فقه و اصول

* میر‌فخر‌الدین موسوی ننه‌کران

۱۳۷۵، مرحله دوم،‌حوزه انتخابیه اردبیل، ۱۳۰۹، کل آرا: ۱۱۵۵۸۸، آرای ماخوذه: ۶۱۶۸۵، اجتهاد

* سید محمود نوری‌زاده

۱۳۷۵،مرحله دوم،‌ حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۰۶، کل آرا: ۶۶۹۱۳، آرای ماخوذه: ۳۷۷۴۷، اجتهاد

نمایندگان استان اردبیل در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

* ولی آذروش

۱۳۷۹، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل،نیر، نمین، ۱۳۴۳، کل آرا: ۱۰۳۳۹۸، آرای ماخوذه: ۳۹۵۰۰، فوق‌لیسانس مدیریت سیستم

* خلیل آقائی کهلیک بلاغی

۱۳۷۹، مرحله دوم، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۳۹، کل آرا:۵۷۱۹۸، آرای ماخوذه: ۳۷۵۱۹، مهندسی زراعی

* حسن الماسی

۱۳۷۸، مرحله اول، حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار، ۱۳۴۴، کل آرا: ۹۹۹۵۳، آرای ماخوذه: ۲۶۵۷۰، دکترای مدیریت دولتی

* نورالدین پیرموذن

۱۳۷۹، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین، ۱۳۳۷، کل آرا: ۱۰۳۳۹۸، آرای ماخوذه: ۴۴۹۸۶، متخصص جراحی عمومی

* علی‌محمد غریبانی

۱۳۷۸، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین، ۱۳۲۳، کل آرا: ۲۳۱۰۸۰، آرای ماخوذه:۱۱۹۲۸۰، لیسانس مهندسی عمران/ لیسانس مهندسی نقشه‌برداری

* مهرانگیز مروتی

۱۳۸۱، مرحله میان دوره‌ای‌، حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۱۳۴۱، کل آرا: ۴۸۵۸۶، آرای ماخوذه: ۱۹۹۷۰، فوق‌دیپلم

* میرقسمت موسوی‌اصل

۱۳۷۸، مرحله اول، حوزه انتخابیه گرمی، ۱۳۴۰، کل آرا: ۴۷۴۷۳، آرای ماخوذه: ۱۴۰۶۴، خارج فقه و اصول

نمایندگان استان اردبیل در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

* ولی آذروش

۱۳۸۲، دوره اول، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین،۱۳۴۳، کل آرا:۱۹۶۱۶۶، آرای ماخوذه:۵۵۴۱۳، کارشناسی ارشد مدیریت و مهندس راه و ساختمان

* سلیمان فهیمی‌گیگلو

۱۳۸۲،مرحله اول، حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار،۱۳۳۷، کل آرا: ۱۱۸۱۱۳، آرای ماخوذه: ۳۱۷۴۰، کارشناسی ارشد مدیریت صنایع

* مهرانگیز مروتی

۱۳۸۲، مرحله اول، حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۱۳۴۱، کل آرا: ۶۰۶۵۴، آرای ماخوذه: ۲۵۹۳۰، کاردانی آموزش

* ولی ملکی

۱۳۸۲، مرحله اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۴۰، کل آرا: ۶۷۴۳۷، آرای ماخوذه: ۲۴۷۱۵، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

* ناصر نصیری

۱۳۸۳، مرحله دوم، حوزه انتخابیه گرمی، ۱۳۴۷، کل آرا: ۵۲۰۷۸، آرای ماخوذه: ۲۶۶۴۰، کارشناسی مهندسی برق – مخابرات

* حسن نوعی‌اقدم

۱۳۸۳، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین، ۱۳۳۶، کل آرا: ۸۸۷۰۹، آرای ماخوذه ۴۵۲۷۹، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و دکترای اقتصاد بین‌الملل

نمایندگان استان اردبیل در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

* یونس اسدی

۱۳۸۶، دوره اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۴۲، کل آرا: ۶۸۵۴۶، آرای ماخوذه:‌۲۵۱۲۳، لیسانس علوم اجتماعی برنامه‌ریزی اجتماعی

* ولی اسماعیلی

۱۳۸۶، دوره اول، حوزه انتخابیه گرمی، ۱۳۵۰، کل آرا: ۴۹۸۵۱، آرای ماخوذه: ۱۳۴۷۵، لیسانس مدیریت دانشجوی کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی

* بشیر خالقی

۱۳۸۶، دوره اول، حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۱۳۲۸، کل آرا:‌ ۵۴۴۰۴، آرای ماخوذه: ۱۴۵۴۷، دکترای(متخصص کودکان)

* وکیل سپه اجیرلو

۱۳۸۷، دوره دوم، حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار، ۱۳۴۵، کل آرا: ۸۶۴۶۹، آرای ماخوذه: ۵۰۸۷۶، لیسانس مهندسی کشاورزی

* جواد صبور آقچه‌کندی

۱۳۸۶، دوره اول، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین، ۱۳۳۴، کل آرا: ۱۷۸۴۳۳،آرای ماخوذه: ۴۵۳۳۵، لیسانس مدیریت دولتی

* قاسم محمدی

۱۳۸۶، دوره اول، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین، ۱۳۴۶، کل آرا:‌ ۱۷۸۴۳۳، آرای ماخوذه: ۵۱۲۹۲، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی آموزشی

* سید کاظم موسوی

۱۳۸۷، دوره دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین، ۱۳۴۷، کل آرا:‌ ۸۶۳۲۰، آرای ماخوذه: ۵۰۶۹۶، دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، حوزوی

نمایندگان استان اردبیل در دوره نهم مجلس شورای اسلامی

* یونس اسدی

۱۳۹۰، مرحله اول، حوزه انتخابیه مشگین‌شهر، ۱۳۴۲، کل آرا: ۸۲۱۱۰، آرای ماخوذه: ۲۶۱۰۹، لیسانس علوم اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی اجتماعی

* مصطفی افضلی‌فرد

۱۳۹۱، مرحله دوم، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، ۱۳۴۰، کل آرا: ۱۱۹۳۹۷، آرای ماخوذه: ۷۵۷۹۹، کارشناسی ارشد مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی

* حبیب برومند داشقاپو

۱۳۹۰، مرحله اول، حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار، ۱۳۴۰، کل آرا: ۱۱۹۸۶۳، آرای ماخوذه: ۴۳۴۱۶، لیسانس فلسفه و فوق‌لیسانس ادبیات عرب

* کمال‌الدین پیرموذن

۱۳۹۰، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، ۱۳۳۸، کل آرا: ۲۵۶۲۸۹، آرای ماخوذه: ۹۰۶۳۴، فوق‌لیسانس عمران و مدیریت

* جلیل جعفری بنه‌خلخال

۱۳۹۰، مرحله اول، حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۱۳۴۶، کل آرا: ۵۸۴۲۲، آرای ماخوذه: ۲۳۷۴۵، دکترای مهندسی هسته‌ای

* منصور حقیقت‌پور

۱۳۹۰، مرحله اول، حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، ۱۳۳۸، کل آرا: ۲۵۶۲۸۹، آرای ماخوذه: ۱۰۳۲۶۸، دکترای مدیریت استراتژی

* میرقسمت موسوی‌اصل

۱۳۹۰، مرحله اول، حوزه انتخابیه گرمی، ۱۳۴۰، کل آرا: ۴۹۸۳۴، آرای ماخوذه: ۱۸۰۰۴، لیسانس حقوق و معارف اسلامی

اکنون نیز به نظر می‌رسد با توجه به فضای حاکم بر تبلیغات انتخاباتی استان اردبیل و ارائه لیست‌های انتخاباتی منتشره جریان‌های سیاسی و اجتماعی و نحوه فعالیت نامزدهای این دوره، بیشترین اقبال با کاندیداهایی همچون صدیف بدری، رضا کریمی، منصور حقیقت‌پور، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، اکبر نیک‌زاد، حجت‌الاسلام محمدرضا سرداری و محمد فیضی باشد تا در رقابتی نفس‌گیر بتوانند بر یکی از سه کرسی نمایندگی حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین تکیه بزنند.

در حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار نیز هادی درویشی، امیدعلی رعنائی، اسماعیل ابراهیمی و عباس جهانگیرزاده بخت بیشتری برای تصاحب تنها کرسی این شهرستان در مجلس دهم را دارند.

یکی از آقایان ولی ملکی، عباس‌زاده مشگینی و یونس اسدی در حوزه انتخابیه مشگین‌شهر و در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر نیز یک نفر از آقایان بشیر خالقی، رئوف احرابی، میرغنی نظری و جلیل جعفری بنه‌ خلخال و همچنین یک نفر نیز از بین آقایان حمایت میرزاده، میر ناصر سیدی و ولی اسماعیلی از حوزه انتخابیه گرمی بیشترین شانس تصدی مسئولیت و جلوس بر هفت کرسی نمایندگی مردم استان اردبیل در مجلس دهم را دارند.

به کانال خبری اردبیل سلام بپیوندید         telegram.me/ardabil_salam