انتخاباتساوالان خبر: منابع غیررسمی از خلخال اعلام کردند که در این حوزه انتخابیه بشیر خالقی با کسب ۱۸ هزار و ۵۰۰ رای پیشتاز است.

براساس شمارش آرا پس از خالقی، میرغنی نظری و جلیل جعفری (نماینده فعلی مردم خلخال و کوثر) در مجلس با آرا نزدیک قرار دارند.

شهرستان های خلخال و کوثر به عنوان یک حوزه انتخابیه فقط یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

استان اردبیل دارای پنج خوزه انتخابیه بوده و هفت نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

گفتنی است این آمار قطعی نبوده و هیچ مرجع رسمی آن را تایید نکرده است.

این خبر در حال تکمیل است