ساوالان خبر: با پایان یافتن شمارش آرا خیرهای ضد و نقیض در مورد تعداد آرا وجود داشت که به خاطر غیر رسمی بودن انها قابل استناد نبود اما لحظاتی پیش آآخرین و صحیح ترین آمار از سوی منابع موثق در اختیار سایت قرار گرفت که نشان می دهد ملکی با اکثریت قاطع آرا روانه مجلس دهم شد.

بنا به اظهارات یک منبع موثق آخرین و دقیق ترین آمار موجود در فرمانداری به شرح ذیل می باشد :

نفر اول: ولی ملکی…… ……         ۲۲۹۲۱

نفر دوم: محمود عباس زاده …        ۱۷۲۶۴

نفر سوم: بابک رضازاده …..           ۱۴۲۵۹

نفر چهارم: یونس اسدی……         ۱۳۸۴۸

نفر پنجم: محمد روحی عیسی لو    ۳۵۵۳

نفر ششم: رئیس  سادات …..       ۲۶۵۶

نفر هفتم: اسلام سودی ……        ۲۵۳۷

نفر هشتم: پسندی……               ۱۸۴۶

نفر نهم: منصور حضی زاده ……       ۱۷۳۲

نفر دهم : سعید یاری……             ۱۷۲۴

نفر یازدهم: حمیدرضا پاکدل ……     ۱۱۵۲

نفر دوازدهم: بهروز آقازاده ……        ۴۹۱

نفر سیزدهم: وحید طلوعی ……     ۲۸۰

به کانال خبری اردبیل سلام بپیوندید         telegram.me/ardabil_salam