آزادلوبه گزارش ساوالان خبر نشریه الکترونیکی آزادلو از صبح دیروز به دلایل نامعلومی تمام صفحات آن فیلتر و از دسترس کاربران خارج شد.

قاسمیان، مدیر مسئول نشریه الکترونیکی آزادلو گفت: در بررسی های صورت گرفته مقامات مسئول شهرستانی از علت این موضوع بی خبر هستند.

وی افزود: آزادلو در انتخابات اخیر هیچ عمل مجرمانه انجام نداده و از کاندیدای همسوی دولت حمایت کرد.

به کانال خبری اردبیل سلام بپیوندید         telegram.me/ardabil_salam