ساوالان خبر: در حالی که در بامداد ۸ اسفند ۹۴، همگان منتظر اعلام نتایج آراء در مشکین شهر بودندو شهر هنوز نخوابیده بود، مقارن نیمه شب، صدای انفجار مهیبی مابین استادیوم تختی و نوشین دره شنیده شد.

به گزارش مشکین سلام، آتش سوزی مهیبی هر آن چه را که در تعمیرگاه بود به کام خود فرو برد. هر لحظه امکان داشت خودروی سمند موجود در مکانیکی که در آتش شعله ور بود به علت اشتعال بنزین منفجر شده و خساراتی جدی را به مغازه های اطراف و عابران و وسایل نقلیه عبوری وارد کند اما با حضور به موفع آتش نشانان زحمت کش و سرعت عمل آن ها حریق اطفاء شد هر چند که خسارات زیادی به تعمیرگاه و خودروی سمند وارد شد.  علت این حادثه در درست بررسی است.

photo_2016-02-27_10-27-06

photo_2016-02-27_10-27-12