ساوالان خبر: تعدد کاندیداها در انتخابات مجلس شورای اسلامی عامل مهم و تاثیرگذار در کاهش آرای برخی نمایندگان است و در مقابل نبود رقیب در برخی موارد موجب افزایش درصد آرای نمایندگان می‌شود.

البته در انتخابات مجالس اول تا پنجم، نامزدها باید حداقل ۵۰ درصد آرای ماخوذه را کسب می کردند تا راهی مجلس شوند، در مجلس پنجم، شرط ورود به مجلس در مرحله اول، کسب ۳۰ درصد آرا شد و در مجلس هفتم نیز با مصوبه دیگری به ۲۵ درصد کاهش یافت. البته در مرحله دوم انتخابات نامزدها با کسب اکثریت نسبی آرا می‌توانند به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوند.

گزارش پیش‌رو به معرفی نمایندگانی پرداخته که در ادوار مختلف مجلس با بیش از ۷۰ درصد آرا وارد مجلس شده‌اند.

بر این اساس در مجلس اول ۱۰۸ نماینده، در مجلس دوم ۳۳ نماینده، در مجلس سوم ۱۳ نماینده، در مجلس چهارم ۱۰ نماینده، در مجلس پنجم دو نماینده، در مجلس ششم دو نماینده، در مجلس هفتم ۶ نماینده، در مجلس هشتم ۹ نماینده، در مجلس نهم ۹ نماینده و در مجلس دهم ۵ نماینده با آرای بیش از ۷۰ درصد وارد مجلس شدند.

در این میان اما سهم نمایندگان تهران در آرای بالای ۷۰درصد تنها ۱۲ نفر بوده که ۱۰ نفر از مجلس اول، یک نفر از مجلس سوم و یک نفر از مجلس دوم بوده‌اند. همچنین نمایندگان زن نیز تنها دو سهم از آرای بالای ۷۰ درصد را آن هم در مجلس اول داشته‌اند.

در تمام ادوار ده گانه مجلس نمایندگان ارامنه جنوب در دوره نهم و دهم یعنی روبرت بگلریان و ژرژیک ابرامیان رکورد آرای صددرصدی هم‌کیشان‌شان را از آن خود کرده اند.

از حوزه انتخابیه استان اردبیل نیز در مجلس اول احمد همتی از حوزه انتحابیه مشکین شهر با ۷۴٫۲%، در مجلس دوم علی محمد غریبانی ا زحوزه اردبیل با ۷۱٫۲% دو کاندیدایی هستند که در رکورد جالب از خود بجا گذاشتند.