اختلاس- رشوهساوالان خبر: چند روزی است که خبری مبنی براختلاس ۷۰۰ میلیون تومانی کارمند یک بیمارستان اردبیل در فضای مجازی و خبرگزاریها منتشر شده است.

در این خبر از زبان دادستان عمومی و انقلاب اردبیل آمده بود که متخلف، کارمند و مسول بخش مالی یکی از بیمارستانهای اردبیل است که با افتتاح حسابهای مجعول، سوء استفاده مالی کرده و پولهای بیمارستان را به نفع خود برداشت کرده است .

پس از اطلاع و شکایت مدیر بیمارستان، فرد متخلف توسط پلیس آگاهی دستگیر شده و در جریان تحقیقات، متهم به برداشت بیش از هفت میلیارد ریال از حساب بیمارستان اعتراف کرده و هم اکنون با صدور قرار بازداشت موقت برای تکمیل پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در گفتگو با خبرنگار پیام پزشکی، در خصوص این خبر گفت: فردی که به اتهام اختلاس در یکی از بیمارستانهای اردبیل دستگیر شده از کارمندان این دانشگاه نیست.

وی همچنین از هوشیاری دستگاه قضایی و اقدام به هنگام دادستانی در برخورد با هر گونه تخلف در بخش بهداشت و درمان و جلوگیری از هر گونه آلودگی مالی در این بخش قدردانی کرد.

پورفرضی تاکید کرد که در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با افزایش نظارتها تلاش میشود تا از هر گونه تخلف در زمینههای مختلف جلوگیری شود.